Core i3 14th

PC GAMING GMN3401 – I3 14100F – RTX 3050 – RAM 16G

Còn Hàng

13.690.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3402 – I3 14100F – RTX 3050 – RAM 16G

Còn Hàng

14.790.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3403 – I3 14100F – RTX 3060 – RAM 16G

Còn Hàng

17.250.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3404W – I3 14100F – RTX 4060 – RAM 16G

Còn Hàng

18.000.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3