Core i7 13th

PC GAMING GMN7301 – I7 13700KF – RTX 3060 – RAM 32G

Còn Hàng

29.370.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i7

PC GAMING GMN7302W – I7 13700KF – RTX 4060 – RAM 32G D5

Còn Hàng

32.010.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i7

PC GAMING GMN7303 – I7 13700K – RTX 4060TI – RAM 32G

Còn Hàng

34.180.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i7

PC GAMING GMN7304W – I7 13700K – RTX 4070 – RAM 32G D5

Còn Hàng

43.410.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i7