Core i7 14th

PC GAMING GMN7401 – I7 14700 – RTX 3060 – RAM 32G

Còn Hàng

30.210.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i7

PC GAMING GMN7402 – I7 14700 – RTX 4060 – RAM 32G D5

Còn Hàng

32.550.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i7

PC GAMING GMN7403 – I7 14700K – RTX 4060TI – RAM 32G

Còn Hàng

33.980.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i7

PC GAMING GMN7404 – I7 14700K – RTX 4070 – RAM 32G D5

Còn Hàng

42.790.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i7