Đây là lần đầu build PC của bạn,

Hãy liên hệ ngay với Nhân Viên Tư Vấn tại PC79 Store

Miễn phí tư vấn Cấu Hình PC Gaming tối ưu hiệu năng trên giá thành
Cấu hình Gaming

PC Gaming Cao Cấp

Everything you need to get started with PC gaming! Whether you’re looking to move from gaming consoles or speed up your workflow, our Starter range has everything you need to truly experience the AFTERSHOCK PC difference.

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

Cấu hình Gaming

PC GAMING TẦM TRUNG

Take your PC experience to the next level: experience higher frame rates and faster rendering times across the board with our Performance series. With stunning design and incredible lighting options, customise a rig worthy of being showcased.

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

Cấu hình Gaming

PC GAMING GIÁ RẺ

The pinnacle of the AFTERSHOCK PC experience – works of art that will transform any space. Our Signature class is everything you could ever want, featuring visionary design and earth-shattering performance. Push the boundaries of what’s possible and never be limited again.

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

PC Gaming Fizen i5 12400F - RTX 2060 12G - RAM 16G - Full White - 02
 • Thiết kế bể cá kính cường lực.
 • Tối ưu airflow, fanled vô cực.
 • CPU Intel Core i5 12400F
 • VGA RTX 2060 6G
 • RAM 16G (8Gx2) DDR4 RGB

GIÁ TỪ: 18.500.000 đ

Vì sao nên build PC Gaming tại PC79 Store?!

TƯ VẤN - BÁN HÀNG

ĐÚNG MÁY ĐÚNG NHU CẦU

Dựa trên nhu cầu - mong muốn và ngân sách cụ thể của Khách hàng để tư vấn những sản phẩm tối ưu hiệu năng trên giá thành nhất.
TƯ VẤN - BÁN HÀNG

ĐÚNG MÁY ĐÚNG NHU CẦU

Dựa trên nhu cầu - mong muốn và ngân sách cụ thể của Khách hàng để tư vấn những sản phẩm tối ưu hiệu năng trên giá thành nhất.
TƯ VẤN - BÁN HÀNG

ĐÚNG MÁY ĐÚNG NHU CẦU

Dựa trên nhu cầu - mong muốn và ngân sách cụ thể của Khách hàng để tư vấn những sản phẩm tối ưu hiệu năng trên giá thành nhất.
TƯ VẤN - BÁN HÀNG

ĐÚNG MÁY ĐÚNG NHU CẦU

Dựa trên nhu cầu - mong muốn và ngân sách cụ thể của Khách hàng để tư vấn những sản phẩm tối ưu hiệu năng trên giá thành nhất.

Dựa trên nhu cầu – mong muốn và ngân sách cụ thể của Khách hàng để tư vấn những sản phẩm tối ưu hiệu năng trên giá thành nhất.