Cấu hình PC đồ họa tối ưu cho nhu cầu CAD / CAM:
– Auto CAD / CAM
– Revit, Solid Work
– Inventer
– …

PC Đồ Họa CAD