Cấu hình PC đồ họa tối ưu cho nhu cầu dựng phim, edit video:
– Adobe Premiere, Affter Effects
– DaVinci Resolve
– Capcut
– ….

PC Đồ Họa Video Editing