Cấu hình PC đồ họa tối ưu cho nhu cầu 3D Modeling & Rendering:
– Lumion, SketchUp, 3Dsmax
– VRAY, Chaos Vantage, Enscape
– Unity, Blender, Unreal Engine
– …

PC Đồ Họa 3D Rendering