Core i3 12th

PC GAMING GMN3201 – I3 12100F – RTX 3050 – RAM 16G

Còn Hàng

12.200.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3202 – I3 12100F – RTX 3050 – RAM 16G

Còn Hàng

13.510.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3203 – I3 12100F – RTX 3060 – RAM 16G

Còn Hàng

15.730.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3204W – I3 12100F – RTX 4060 – RAM 16G

Còn Hàng

16.710.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3