Intel

PC GAMING GMN3201 – I3 12100F – RTX 3050 – RAM 16G

Còn Hàng

12.550.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3202 – I3 12100F – RTX 3050 – RAM 16G

Còn Hàng

13.650.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3203 – I3 12100F – RTX 3060 – RAM 16G

Còn Hàng

16.110.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3204W – I3 12100F – RTX 4060 – RAM 16G

Còn Hàng

17.060.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3401 – I3 14100F – RTX 3050 – RAM 16G

Còn Hàng

13.690.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3402 – I3 14100F – RTX 3050 – RAM 16G

Còn Hàng

14.790.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3403 – I3 14100F – RTX 3060 – RAM 16G

Còn Hàng

17.250.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3404W – I3 14100F – RTX 4060 – RAM 16G

Còn Hàng

18.000.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN5201 – I5 12400F – RTX 3050 – RAM 16G

Còn Hàng

13.910.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i5

PC GAMING GMN5202 – I5 12400F – RTX 3060 – RAM 16G

Còn Hàng

17.260.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i5

PC GAMING GMN5203 – I5 12400F – RTX 4060 – RAM 16G

Còn Hàng

18.820.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i5

PC GAMING GMN5204W – I5 12400F – RTX 4060 – RAM 16G

Còn Hàng

19.920.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i5