Intel

PC GAMING GMN3201 – I3 12100F – RTX 3050 – RAM 16G

Còn Hàng

12.200.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3202 – I3 12100F – RTX 3050 – RAM 16G

Còn Hàng

13.510.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3203 – I3 12100F – RTX 3060 – RAM 16G

Còn Hàng

15.730.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3204W – I3 12100F – RTX 4060 – RAM 16G

Còn Hàng

16.710.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3401 – I3 14100F – RTX 3050 – RAM 16G

Còn Hàng

13.310.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3402 – I3 14100F – RTX 3050 – RAM 16G

Còn Hàng

14.620.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3403 – I3 14100F – RTX 3060 – RAM 16G

Còn Hàng

16.840.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN3404W – I3 14100F – RTX 4060 – RAM 16G

Còn Hàng

17.820.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i3

PC GAMING GMN5201 – I5 12400F – RTX 3050 – RAM 16G

Còn Hàng

13.540.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i5

PC GAMING GMN5202 – I5 12400F – RTX 3060 – RAM 16G

Còn Hàng

16.970.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i5

PC GAMING GMN5203 – I5 12400F – RTX 4060 – RAM 16G

Còn Hàng

18.640.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i5

PC GAMING GMN5204W – I5 12400F – RTX 4060 – RAM 16G

Còn Hàng

18.900.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i5