Core i7 12th

PC GAMING GMN7201 – I7 12700F – RTX 3060 – RAM 16G

Còn Hàng

20.200.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i7

PC GAMING GMN7202W – I7 12700F – RTX 4060 – RAM 16G

Còn Hàng

21.830.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i7

PC GAMING GMN7203 – I7 12700F – RTX 4060TI – RAM 16G

Còn Hàng

29.290.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i7

PC GAMING GMN7204 – I7 12700K – RTX 4060TI – RAM 16G

Còn Hàng

29.290.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i7

PC GAMING GMN7205W – I7 12700K – RTX 4070 – RAM 32G

Còn Hàng

37.680.000 
PC Gaming Intel

PC Gaming Intel Core i7